FAQ - Galdera arruntak

Lehenago beka bat eskatu nien erakunde laguntzaile honi eta ezezkoa eman zidaten, berriro eska dezaket?

Noski, baina, beti ere, beka eskuratzeko eskakizun guztiak betetzen badituzu.


Erasmus+ programaren 7 hilabeteko praktikak emandako beka bat jaso dut jada, beste bat eska dezaket?

Ez. Ezaugarri bereko beka bat (Erasmus+, BEINT, ICEX edo antzekoak) 6 hilabetez edo gehiagoz jaso dutenek ezin izango dute Global Training programan parte hartu. 


Zenbat eskaera aurkez ditzaket bekak kudeatzen dituzten EAEko erakundeetan?

Hautagai bakoitzak erakunde batean soilik eman dezake izena. 

 

Gaur egun ikasten ari naiz, baina baditut lehenago amaitutako unibertsitate ikasketak (adibidez, diplomatura bat), eman ahal dut izena?

Bai.


Aurten amaituko dut gradua, baina ikasturtea ofizialki GLOBAL TRAINING deialdia itxi eta gero amaituko da, honek esan nahi al du izena ezin dudala eman?

Eskatzaile guztiak elkarrizketa pertsonalak bukatuko diren momentuan (urrian gutxi gorabehera) gradua bukatuta izan beharko dute (GRAL barne). Izena emateko momentuan espediente akademikoa bidali beharko dute.


Eskaintza bat baino gehiago eska dezaket erakunde laguntzaile honi??

Bai. Lehentasun-ordenaren arabera adierazi behar dira. Zure lehentasunak eskabide-inprimakian adierazi ahal izango dituzu.


Bekadunari Gizarte Segurantzan alta emango al zaio?

Enpresetan prestakuntza-praktika ordainduak egiten dituztenei alta eman beharko zaie Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean, 1493/2011 Errege Dekretuaren    arabera. Beraz, erakundeak (Confebask, Hetel, Txorierri eta Adegi) kudeatuko du Gizarte Segurantzako alta eta ondorengo baja, baina sortutako kostua bekadunak ordainduko du, bekaren zuzkiduratik kotizatutako zenbatekoa deskontatuta. 


Atzerrian nagoen bitartean aseguratuko al dut?

Bai. Confebask, Hetel, Txorierri eta Adegi erakundeek, bekadun bakoitzarentzat bidaietarako, istripuetarako eta gaixotasunetarako aseguru-poliza bat kontratatutko du, bekaren iraupenerako. Erakundearen kontura izango da horren kostua. Bekadunak 6 hilabete baino gehiaga luzatzen badu destinoko egonaldia, poliza horrek ez luke estaliko.


Nor arduratuko da ostatua bilatzeaz, kostuez, joan-etorriez, eta abarrez?

Zeregin horiek bekadunari dagozkio; dena dela, helmugako erakundearen laguntza oro asko estimatuko da.


Noiz dago aurreikusita bekaduna erakundean/organizazioan/enpresan sartzea?

Xede-erakundean 2024aren amaieran (edo 2025ko lehen hiruhilekoan) sartzea aurreikusita dago. Harrerako enpresa izango da, bekadunarekin batera, praktikaren hasiera elkarrekin erabakiko duena. 


Nola egiaztatzen dut programak eskatzen duen ingeles-maila?

Titulazio ofiziala izanez gero, eskabidean aurkeztu beharko duzu. Bestela, ingeles-mailako proba bat egin beharko duzu, aurrez aurre edo online, eta posta elektronikoz egingo da. 


Nola eta noiz jasoko dut dirulaguntza?

Emandako laguntza osoaren % 50 praktikak hasi baino astebete lehenago ordainduko da, %40 hirugarren hilabetearen amaieran eta gainerako %10a bekaren 6 hilabeteak amaitzean eta programak eskatutako egiaztagiri guztiak aurkeztu ondoren. 


Beka gauzatu zuen helmugako erakundearekin lan-harremanik ba al dago?

Ez. Bekak ez du lan-harremanik ezartzen helmugako erakundearekin.


EAEn bizi izan naiz betidanik eta bertan nengoen erroldatuta, baina EAEtik kanpo ikasi dut eta nire erroldatzea aldatu dut azken urtean. Hala eta guztiz ere, bekara aurkez ninteke?

Bai, baina, beti ere, erroldatze-aldaketaren arrazoia ikasketak izan badira eta hori formalki egiazta badaiteke.