Baldintzak

  • Litzentziatura, Diplomatura edota Goi Mailako Lanbide Heziketa titulua eskuratua, hautaketa prozesua bukatu baino lehenago.*Ikusi titulazio bakoitzaren arabera eskaintzen diren plazak atalean.

  • Administrazio-auzotasuna Euskadin izatea urtebetetik gorako antzinatasunaz etenik gabe, 2022ko urtarrilaren 1ean.

  • 2022ko urtarrilaren 1ean 30 urte beteta ez izatea (1992ko urtarrilaren 1etik aurrera jaiotakoak).

  • Sei hilabete edo gorako praktikak atzerrian egiteko aukera eman dion beste bekarik lortu ez izana (Europar mugikortasunerako programak: Erasmus+ etab.).

  • Ingeleseko B1 maila izatea (Goi Mailako Lanbide Heziketa titulua dutenentzat) eta B2 maila aurreratua (unibertsitate-tituludunentzat). Helmugako herrialde hizkuntza ezagutzea aintzat hartuko da. Hizkuntza maila hautaketa-prozesuan zehar frogatzeko aukera egongo da.

  • Zigor- eta administrazio- arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeareken zigortuta ez egotea eta hartarako ezgaitzen duen.